Schadenet Venlo

Sinds 1 januari 2010 zijn onze schadeherstelbedrijven in Venlo en Venray toegetreden tot de meest toonaangevende keten van professionele autoschadeherstelbedrijven, namelijk Schadenet B.V. Vanaf dat moment zijn onze bedrijfsnamen veranderd van Autoschadecenter Venlo naar Schadenet Venlo en van Hulsterdreef Autoschade Venray naar Schadenet Venray. Onze geschiedenis gaat echter terug vanaf 1996. Hier maakte Autoschadecenter Venlo B.V. op industrieterrein Groot Boller zijn start en behoorde als universeel schadeherstelbedrijf tot de AutoArena Groep. Medio 2004 werd het schadeherstelbedrijf Hulsterdreef Autoschade, gelegen op de Hulst in Venray, overgenomen. Inmiddels zijn de vestigingen Venlo en Venray samengevoegd tot een vestiging in Venlo.

Passie en onze medewerkers

De meeste medewerkers binnen onze bedrijven beginnen na een intensieve opleiding, waarbij wij ons richten op de sterke punten van de medewerker en hem zoveel mogelijk binnen zijn interessesfeer laten ontplooien, aan een langdurig dienstverband. Dit zorgt voor een zeer gering personeelsverloop waar wij trost op zijn. Daarnaast kunnen wij bogen op gedreven en gepassioneerde medewerkers met een lang dienstverband en dito ervaring. Ook als de vakbekwaamheidsdiploma’s eenmaal op zak zijn stopt de opleiding niet. In onderling overleg wordt iedere medewerker voortdurend bijgeschoold in nieuwe technieken en ontwikkelingen.

Dat onze bedrijven zeer betrokken zijn bij het opleiden van haar medewerkers mag blijken uit het feit dat zij regelmatig gevraagd worden deel te nemen aan adviesorganen voor opleidingen in de autoschadeherstelbranche. Wij onderhouden daarmee nauwe contacten met regionale en landelijke opleidingsinstituten, onder andere: ROC in Eindhoven, ROC in Apeldoorn en Gilde Opleidingen Venlo en Roermond.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft binnen onze bedrijven een hoge prioriteit. Voortdurend zoeken wij naar mogelijkheden om materiaal- en energiegebruik te beperken, evenals het beperken van het afval en de uitstoot van milieubelastende stoffen. Naast onze medewerkers staan ook onze leveranciers hierbij centraal. Middels de hieronder genoemde aspecten geven wij invulling aan duurzaam ondernemen:

Multi-site certificering: Schadenet Venlo is gecertificeerd conform ISO:9001, ISO:14001, Erkend Duurzaam en Duurzaam Repareren. Dit houdt in dat het gehele hersteltraject is geborgd op het niveau van proces, techniek en MVO.

Energie: Monitoring van het energieverbruik en daar waar mogelijk het energieverbruik terugdringen door toepassing van andere materialen of andere technieken binnen de technische mogelijkheden

Groene reparaties: In overleg met de opdrachtgever herstellen wij voertuigen met behulp van gebruikte onderdelen. Daarnaast proberen wij zoveel mogelijk te herstellen in plaats van te vervangen. Hierdoor leveren wij een bijdrage aan de beperking van het grondstoffenverbruik.

Afval: Alle afval wordt volledig gescheiden ingezameld. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om gebruikte materialen, wat in de volksmond afval heet, te hergebruiken. Wij streven er continu naar om de afvalhoeveelheden te verminderen.

Personeel: Wij zoeken altijd naar het beste in onze medewerkers en laten hen dingen doen waar zij goed in zijn. Door alle medewerkers voortdurend op te leiden (opleiding en training) zorgen wij ervoor dat ze in ieder geval bijblijven op hun vakgebied, maar meer nog dat zij zich persoonlijk ontplooien. In overleg met het opleidingsinstituut voor de carrosseriebranche stellen wij jaarlijks het opleidingsprogramma vast voor niet alleen de leerlingen, maar ook voor de vakbekwame medewerkers. Het personeelsbestand van Schadenet Venlo bestaat uit alle leeftijdscategorieën en vormt een dwarsdoorsnede uit onze samenleving.

Sportclubs: Middels sponsoring levert Schadenet Venlo een bijdrage aan gezond bewegen. Daarnaast stimuleren wij medewerkers deel te nemen aan allerlei sportieve evenementen in de regio. Dit faciliteren wij ook. 

Vervangend vervoer: In geval van autoschade maakt de opdrachtgever gaarne gebruik van ons meestal gratis aangeboden vervangend vervoer. Standaard zetten wij auto's in met het A of B milieulabel. Uitsluitend op verzoek van de opdrachtgever worden auto's uit een hogere milieuklasse ingezet.

Kantoor: Het is bijna een spel geworden om het papierverbruik op kantoor steeds verder te reduceren. Opdrachtgevers verlangen complete (boek dikke) schadedossiers van ons. Wij verzenden gegevens zoveel mogelijk digitaal en slaan deze ook digitaal op. Hiermee realiseren wij een drastische reductie van het papierverbruik en hoeven minder bomen voor ons te worden gekapt.

Milieuvriendelijke lakken: Schadenet Venlo behoort bij de bedrijven die snel na de introductie van watergedragen laksystemen voor het herstellen van lakschades hierop zijn overgeschakeld. Inmiddels bogen wij op een jarenlange ervaring en zoeken met onze lakleverancier naar mogelijkheden om het gebruik, de uitstoot van milieubelastende stoffen en het afval telkens verder te beperken.

Service en klantgericht

"De service en klantgerichtheid is opmerkelijk goed. Ook het plezier waarmee het werk wordt gedaan is top." - Aad Langeveen

Hoe werkt mobiel schademelden?

  1. Meld uw schade
  2. Voeg foto's toe
  3. Maak direct een afspraak